Proizvodi

Circuit Diagram

(Šeme ožičenja)

SEE Electrical je softver za dizajn okruženja u elektrotehnici. Uz široku paletu dodatnih modula, svaki korisnik može konfigurisati program prema svojim potrebama jer SEE Electrical platforma omogućava dizajn u energetici, automatizaciji, električnim instalacijama, fluidima i procesnim tehnikama, do dizajna razvodnih ormana i sličnog. Posebno smo ponosni na sposobnost rešavanja/digitalizacije stare projektne dokumentacije konvertovanjem rasterske ili vektorske dokumentacije.

 SEE Electrical

BasicStandardAdvanced
Project managerXXX
Real-time lists for: components, terminals, parts, contacts, cables, cable cores, wires, PLC I/Os, documentsXXX
Filtering/sorting into lists + storing the filter or sortingXXX
Multiple symbol libraries (including IEC) with graphical overview, grouping and searchingXXX
Creation of custom symbols and drawing macrosXXX
Real-time component numbering, generation of cable names and terminal numbers, and cross referencingXXX
Real time connection and open contacts check upXXX
Locking of component names, terminals, and wire labelsXXX
Graphical cable definition – including user defined symbolsXXX
Custom project template creationXXX
Bi-directional compatibility with other CAD systems (DWG, DXF, DXB, DWF and XPS (DWFx))XXX
Microsoft ActiveX® interfejsXXX
Importing of images (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX and PDF)XXX
Copying of symbol groups between projectsXXX
Working on multiple projects simultaneouslyXXX
Customizable working environmentXXX
Standard CAD drawing facilities and dimensioning capabilitiesXXX
Support for hyperlinks on graphicsXXX
Redlining functionalityXXX
512 available layersXXX
Auto-backup featureXXX
Export in Enhanced Metafile Format and picture files (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)XXX
Export formats for Weidmüller and other label printersXXX
Integrated equipment database XX
Import of manufacturer’s data into equipment database in Microsoft Excel® format XX
Display equipment information on components XX
Support for finding an equipment with suitable number of contacts for coils and components with auxiliary contacts XX
Contact mirror display for coils XX
Automatic contact numbering of coils-and components with auxiliary contacts XX
Support of automatic renumbering the contacts XX
Checking for overloaded contacts in coils-and components with auxiliary contacts XX
Completing components like coils, multilevel terminals, connectors, … XX
Cable management (cable equipment database) XX
Handling of deck terminals, Management of connectors XX
PLC I/O manager & PLC operands numbered automatically in several available formats XX
Organize diagrams in folder structures XX
Function/location management + graphical function/location boxes XX
Wire directions display and editing XX
User definable numbering method for all elements and references XX
Renumbering of entire terminal strips, renumbering of cables XX
Find and replace text throughout entire project XX
Insertion of pages and deletion of pages gaps XX
Duplicate component name check XX
Database editors (single entry editing) XX
Graphical terminal plan with automatic detection of up to 20 bridge types XX
Graphical cable plan including spare cores + wiring list XX
Parts list sorted by function/location XX
Enable duplicate wire numbering for different sub folders XX
Graphical signal management with predefined signal properties/wire numbering in several formats 5X
Auto Connection  X
Draw orthogonal multi-pole wires  X
Wire flow direction control (important for wire and wiring list)  X
Several sets of types definable for macro/page (-> options)  X
Unakrsnu navigaciju (go to) sa funkcijom označavanja (come from)  X
Navigation from Database and specific Graphical lists to drawings  X
Database manager for functions/locations/products /products (aspects) including ability to manage nested aspects  X
Importing of PLC assignment lists in Microsoft Excel® format  X
Configure project tree allowing for custom graphical and database lists  X
User defined lists and components  X
Configuration of multicores (within single wire connections)  X
Changing of page templates for an entire project or a part of the project  X
Copy multiple pages and all sheets of a folder between projects  X
Advanced database editors (editing of several entries at once)  X
Insert components/terminals not in drawing by list  X
Terminal plan with graphics and terminal row picture plan  X
Cable terminal row plan  X
Connector matrix and plan  X
Product assembly list + Compressed BOM + Device list  X
Generate all necessary graphical lists in one shot  X
Database list/editor with texts from callouts: usable for revision management  X
Find and replace symbols throughout current page or entire project  X
List and label editor, report generator  X
Compare workspaces  X
Device list  X

(Isplativo, rešenje početnog nivoa)

SEE Electrical Basic je idealno rešenje kao preliminarni korak u CAD / CAE softveru SEE Electrical. Sadrži veliku kolekciju svih potrebnih komponenata za nacrte. Pogodan je za manje elektro firme, manje izmene u industrijskom održavanju …

Uprkos tome što je SEE Electrical Basic minimalnog osnovnog nivoa, nudi brojne funkcije kao što su:

 • Projektni menadžment
 • Spiskove u realnom vremenu (komponente, procena troškova, provodnici, kablovi, jezgra, PLC, dokumenta …)
 • Filtriranje / Sortiranje u spiskovima
 • Više simbola u biblioteci (uključujući IEC) sa grafičkim prikazom, simbol za grupisanje i sortiranje
 • Kreiranje simbola i makro simbola
 • Elemente automatskog označavanja i automatske reference u realnom vremenu
 • Grafička definicija kabla – sadrži korisnički definisane simbole
 • Izrada sopstvenih dizajn šablona
 • Dvosmerna kompatibilnost sa drugim CAD sistemima (DWG, DXF i DXB)
 • Microsoft ActiveX® interfejs
 • Uvoz rasterskih slika (JPG, BMP, PCX …)
 • Kopiranje grupe simbola između projekata
 • Upravljanje sa više istovremeno otvorenih projekata
 • Fleksibilan radni interfejs
 • Standardne CAD alate za crtanje
 • Funkcije za spiskove
 • Funkcionalnost za unošenje komentara
 • 512 dostupnih ravni (slojeva)
 • Automatske rezervne kopije (Auto Backup)
 • Izvoz u Enhanced Metafile Format i XML
 • Izvoz obeleživača za Phoenix Contact, Wago i Phoenix Contact printere

(Dobar ekonomski osećaj)

Standard je pravo rešenje za firme koje se bave dizajniranjem, izradom i pregledom dokumentacije, što je izuzetno važno za veće projekte. Nadovezujući se na Basic nivo, Standard nudi brojne mogućnosti i nove funkcije za crtanje, dizajniranje i uređivanje simbola, kao i dodatne funkcije za uređivanje dokumenata. SEE Electrical Standard služi kao snažna osnova za profesionalni dizajn. Uređivanje svih dostupnih podataka u jednoj bazi podataka daje pristup svim komponentama, terminalima, PLC i spiskovima kablova u realnom vremenu. Nezamenljiv je u industrijskim i proizvodnim firmama, malim i srednjim međunarodnim firmama za dizajniranje i inženjering, sektorima održavanja …

I pored najnižeg nivoa funkcionalnosti, SEE Electrical Standard takođe pruža:

 • Katalog tehničkih proizvoda
 • Uvoz / Izvoz tehničkih podataka (ECAD, XLS, XML)
 • Samo standardizovane informacije na komponentama
 • Preslikavanje kontakata (grafički prikaz kontakata sa obrtanjem)
 • Automatsko označavanje kalemova i komponenata sa dodatnim kontaktima
 • Provera kontakata sa radnim opterećenjem 
 • Upravljanje kablovima (osnovni tipovi kablova)
 • Upravljanje višestepenim terminalima, upravljačkim konektorima
 • PLC I / O upravljanje
 • Upravljanje funkcijama / lokacijama + grafički opis funkcija / lokacija (= / +)
 • Grafičko upravljanje sa četiri predefinisana signala / vodiča u raznim formatima
 • Pregled i uređivanje vodiča za orijentaciju (link)
 • Korisnički definisan metod obeležavanja svih simbola i referenci
 • Pronalaženje i zamenu teksta u projektu
 • Ubacivanje / Brisanje praznih stranica
 • Proveru duplih naziva
 • Uređivanje spiska baze podataka (uređivanje pojedinačnih elemenata)
 • Grafički plan terminala sa 10 različitih tipova mostova
 • Grafički plan kablova
 • Spisak računa sortiran prema funkciji / lokaciji
 • Spisak ožičenja

(Za elektro dizajn na visokom nivou)

SEE Electrical Advanced je treći i najviši nivo SEE Electrical. Zasnovan na Basic i Standard, pruža i nove mogućnosti u razvoju elektro šema, uređivanju grafika i liste podataka. Takođe omogućava samogenerisanje elektro nacrta koje uređivači mogu naknadno izmeniti bez većih napora.

Pored osnovnih Standard funkcija, Advanced nivo omogućava i:

 • Automatsko povezivanje elemenata (AutoConnect)
 • Crtanje pravougaone vođice x-pola
 • Unakrsnu navigaciju (go to) sa funkcijom označavanja (come from)
 • Navigaciju od spiska baze podataka do šeme
 • Uređivanje osnove za strukturiranje funkcije / lokacije / proizvoda (aspekti EN 81346)
 • PLC operativni programi se automatski imenuju u različitim formatima + uvoz PLC podataka preko Microsoft Excel® formata
 • Automatsko generisanje naziva kablova
 • Uređivanje strukture projekta što omogućava korisničko definisanje grafika i spiskova baze podataka
 • Korisnički definisane atribute i spisak komponenti
 • Konfiguraciju višestrukih veza
 • Jednostavno podešavanje atributa signal / vodič / veze
 • Zamenu komponenata šablona kroz projekat
 • Kopiranje više stranica u jednom koraku
 • Kopiranje svih listova specifičnih karakteristika / lokacija / indeksa u novi projekat
 • Naprednu uređivačku listu baze podataka (ažuriranje nekoliko elemenata odjednom)
 • Renumerisanje cele terminalne trake
 • Ubacivanje komponenti / terminala / kablova (koji nije u rasporedu / rezervi) putem posebne liste
 • Plan terminala sa grafikama sa EMC i potencijalom zemlje i tlocrtom veza terminala
 • Plan terminala sa grafikama u odvojenom planu terminala (element, terminal, jezgro kabla, kabl, jezgro kabla, terminal, element)
 • Spisak grafičkih simbola korišćenih u projektu
 • Sortiranje kablova u skladu sa funkcijom / lokacijom
 • Pronalaženje i zamenu simbola u celom projektu
 • Integrisani uređivač za kreiranje spiskova i oznaka (List and Label)
 • Uvoz / Izvoz više dokumenata odjednom u formatu DXF / DWG / DXB
 • Liste uređaja (automatsko generisanje i referenciranje šeme sa spiska i obrnuto)

PDF Converter

(Inteligentni PDF projekti)

Modul PDF Converter omogućava generisanje projekta u „živom“ .pdf formatu. Urađena PDF datoteka ima istu strukturu kao i projekat u alatu SEE Electrical. Sadržaj „stranice“ može biti pozvan klikom na sadržaj. Ako koristite Advanced modul, generiše se PDF datoteka sa svim aktivnim referencama koje mogu biti korišćene za preskakanje do odredišta tj. preskakanje između referenci.

Funkcionalnosti:

 • Generisanje jedne stranice (Drawing2PDF)
 • Generisanje projekta (Workspace2PDF)
 • Generisanje PDF iz selektovane datoteke / liste za štampu (PrintList2PDF)
 • Izvoz svih tekstova kao „pretraživih“ (izbor fonta) 
 • Uključeni su fontovi podrazumevani, centralnoevropski, ćirilični, kineski ...
 • Generisanje projekata na više jezika korišćenjem funkcije Translate
 • Generisanje dokumenata sa strukturom projekta

Translation

(Prevođenje projekta)

Funkcija prevođenja olakšava prevod celog projekta na sve svetske jezike sa svim karakterima (ćiriličnim, arapsko-grčkim, kineskim karakterima). Kao dodatak se može naći u Circuit diagram Standard ili Advanced paketu!

Open Data

(Brze promene projekta)

Modul Open Data omogućava izvoz podataka projekta u Excel datoteku. Izvezene datoteke / Liste mogu biti lako i brzo promenjene i modifikovane za uvoz u softver i osveženje projekta. Modul je veoma koristan za revizije ili dopune projekta.

Funkcionalnosti:

 • DBListsFromExcel
 • DBListsToExcel

Autodiagraming

(Automatsko generisanje standardnih šema)

Brzo generisanje standardnih šema u Excelu.

Auto Diagram funkcija omogućava brzo generisanje standardnih šema uz pomoć podataka unetih u Excel. Korisniku omogućava da planiranje ubrza do 70%! Kao dodatak može biti dostupna u Circuit diagram Standard ili Advanced paketu!

Intelligent Drawing Legacy

(Transformacija/Konvertovanje rasterske/vektorske datoteke)

 Intelligent Drawing Legacy omogućava brzu i jednostavnu konverziju rasterske (skenirane) dokumentacije (.jpg, .tif) i / ili vektorske dokumentacije (.dwg, .dxf) u inteligentni SEE Electrical format. Dostupan je u tri nivoa.

(Konverzija papirne dokumentacije)

Sa naprednom SCANIN funkcijom, rasterska dokumentacija (jedna ili više „skeniranih slika“) lako i brzo se uvozi u SEE Electrical projekat (struktura) – VIDEO

Skenirane datoteke su obrađene na takav način da su funkcionalni SEE Electrical elementi postavljeni putem skeniranih slika ili simbola. U ovom procesu su dostupne posebne funkcionalnosti gde se formira „pozadina“ simbola tako da ne ometa mešanje starih grafika sa novim inteligentnim simbolima.

(Konvertovanje rasterske dokumentacije)

Dizajneri često dobijaju dokumentaciju u formatima koji su drugačiji od formata u sistemima koji se koriste u firmama. To znači da je tu dokumentaciju teško napraviti potpuno funkcionalnom za korišćenje u profesionalnim programima. Pojednostavljeno rečeno, projekat dobijen u CAD formatu je vektorski što znači da nema inteligentnu pozadinu i samim tim automatski generiše prateću dokumentaciju / inventar i vezu do tehničke baze podataka. Skoro od samog početka distribucije, SEE Electrical dozvoljava upotrebu (.dwg, .dxf) formata u projektima, ali do sada samo u vektorskom (nelogičnom) obliku. – VIDEO

SEE Electrical inteligentni modul dozvoljava laku konverziju vektorske dokumentacije u SEE Electrical format. Tako konvertuje vektorsku dokumentaciju u inteligentni potpuno funkcionalni oblik i stiče mogućnost korišćenja svih naprednih funkcionalnosti SEE Electrical programa.

Korišćenjem gorepomenutog jednostavnog procesa konverzije vektorske dokumentacije, svaki korisnik može brzo i lako konvertovati projekte iz CAD formata u SEE Electrical format. Ovim korisnik vrlo brzo stiče sve napredne mogućnosti inteligentnog projekta!

(Basic i Standard spojeno)

Sa Intelligent Drawing Legacy možemo raditi konvertovanje rasterskih i vektorskih datoteka.

U mogućnosti smo da konvertujemo rastersku (skeniranu) dokumentaciju (.jpg, .tif) i vektorsku dokumentaciju (.dwg, .dxf) u SEE Electrical format.

IDL Basic – VIDEO
IDL Advanced – VIDEO

Environment Manager

(Sinhronizujte datoteke projekata)

Environment Manager modul omogućava sinhronizaciju datoteka projekata (simboli, šabloni) između klijentskih računara i servera.

SOLIDWORKS PDM Interface

(SOLIDWORKS)

Modul za kreiranje, upravljanje i čuvanje SEE Electrical informacija projekta u SOLIDWORKS PDM (Product Data Management).

3D Panel+

(3D ožičenje, montaža i sklopovi)

SEE Electrical 3D Panel+ je nova samostalna ili modul aplikacija koja omogućava upotrebu 3D podataka u intuitivnom i profesionalnom korisničkom interfejsu.

Korišćenjem alata za automatizaciju 3D panel montaže i sklapanja, možete smanjiti troškove dizajna i pokretanja.

(Ekonomična 3D integracija)

3D Panel+ osnovne karakteristike:

 • Šematska i 3D panel dizajn integracija
 • Jednostavno 3D postavljanje kompletne opreme
 • Automatsko pričvršćivanje na šinu ili površinu
 • Detekcija sudara
 • Provera konzistentnosti sa šematskim dijagramom
 • Usmeravanje žica
 • Proračun optimalne dužine žica
 • Segregacija
 • Uvoz / Izvoz STEP AP203 i 214
 • Uvoz komponenata i ožičenja od drugih Electrical CAD prodavaca (Eplan itd.) ili iz Excel tabele proizvodne podrške
 • DXF/DWG izvoz (detalji probijanja, bušenja i rezanja)
 • Integracija mašina za obradu žice (Komax, Schleuniger ...)
 • Integracija reznog centra za cevi i šine
 • CNC integracija (Rittal, Steinhauer ...)

(Odličan za optimizaciju proizvodnje)

SEE Electrical 3D Panel+ Copper modul pruža skup alata ne samo za efikasno dizajniranje bakarnih šipki, već omogućava i simulaciju njihove integracije u razvodnu tablu i dobijanje svih potrebnih podataka za proizvodnju. 

Kombinujte ovaj modul sa 3D Panel+ standardnim funkcijama da biste potvrdili vašu distribuciju digitalne replike razvodne table i optimizovali vreme i troškove proizvodnje – VIDEO

(Pomoćnik za montažu i ožičenje namenjen za radionice)

SEE Electrical 3D Shop Floor: pomoćnik za montažu i ožičenje namenjen za radionice – VIDEO

Karakteristike:

 • Podrška za kompatibilne ekrane na dodir i bar-kod čitače
 • Jasan pogled na uređaje koje je potrebno ugraditi i na njihovu poziciju
 • Lista ožičenja pruža jasne informacije o uključenim uređajima i trasom kojom treba ići
 • Izabrani uređaji su istaknuti i korisnik može potvrditi montažu dodirom prsta
 • Korisnik može izabrati žicu sa liste putem miša, prsta ili čak očitavanjem bar-kodova ugraviranih na žice
 • Dostupni su filteri za organizovanje posla prema željama
 • Moguće filtriranje prema uređaju, boji, veličini žice itd.
 • Crtanje se može istraživati prstom ili mišem kako bi se dobio jasan pogled na posao koji treba obaviti

Cabinet Layout

(2D dizajn rasporeda)

Modul Cabinet Layout je najbolji izbor za dizajn ormana koji radi u okviru SEE Electrical. Zajedno sa modulima Standard i Advanced nivoa koji nude jedinstvenost u dizajnu ormana i električnih dijagrama.

Funkcionalnosti:

 • Nudi jedinstveni dizajn u ormanu
 • Omogućava dizajn projekata ili šemu ožičenja ili raspored preklopne ćelije (zajedno sa SEE Electrical)
 • Sadrži jednostavan alat za dizajniranje
 • Omogućava lako dodavanje podataka u brošuru proizvođača (dimenzije) i vidljivih komponenti
 • Funkcije za dizajniranje ormana, kablovskih kanala, nosača
 • Tabela indeksa
 • Provera prisutnosti / iskorišćenosti elemenata i provera prilikom promene tehničkih karakteristika (dimenzije)
 • Funkcije za automatsko umetanje više elemenata odjednom
 • Liste

Cabinet Layout Thermal Calculation

(Izračunajte toplotni gubitak/dobitak)

Cabinet Layout Thermal Calculation modul nudi proračun:

 • Gubitka snage celokupne opreme u ormanu
 • Minimalne i maksimalne ukupne temperature unutar ormana, bez rešenja sistema hlađenja
 • Snage potrebne za hlađenje (klima uređaj, ventilator, grejač ...)
 • U proračun i definisanje ormana uključeni su standardi IEC 61439 i IEC 60890

Vrednost potrebnih parametara korišćenih u proračunima treba uneti u bazu podataka. Preporučuje se korišćenje Web catalogue koji već uključuje potrebne faktore proizvođača opreme.

Toplotni proračuni takođe zavise od konfiguracije ormana, gde su uključene prethodne opcije.

Building+

(Elektroinstalacioni projekti)

SEE Electrical Building+ je modul dizajniran prvenstveno za potrebe elektroinstalatera. Izuzetno je fleksibilan i razumljiv korisniku.

  Building+ Basic je idealno rešenje za definisanje pozicija simbola na tlocrtu i proračun dužine kablova potrebnih za projekat.

  • Crtanje arhitektonskih elemenata (zidovi, vrata ...) – VIDEO
  • Uvoz .PDF datoteka i slika (.JPG …)
  • CAD alati za crtanje
  • Biblioteka simbola za elektroinstalatere
  • Jednostavno i brzo postavljanje simbola na tlocrt
  • Upravljanje svojstvima simbola – VIDEO
  • Upravljanje kablovima (automatski proračun dužine kablova)
  • Automatsko generisanje izveštaja
  • Uvoz / Izvoz AutoCAD datoteka (DWG, DXF, DWB, DWF, DWFX)

   Building+ Standard je nadogradnja na Building+ Basic sa brojnim poboljšanjima, uključujući automatsko prepoznavanje i imenovanje kola i automatsko reindeksiranje.

  • Funkcionalnost Building+ Basic je uključena
  • Integrisana tipska baza podataka
  • Definicija tipa kabla i definicija druge opreme (žice, kanali, zaštita)
  • Automatsko prepoznavanje i imenovanje kola
  • Definicija kola (automatski proračun snage za ormane)
  • Automatsko usmeravanje kablova i žica kroz kablovske kanale u tlocrtu
  • Automatsko kreiranje distribucionih dijagrama – VIDEO

  Web Catalogue

  (Tehnički podaci i 2D/3D simboli)

  1.000.000 tehničkih podataka različitih proizvođača

  IGE-XAO softver SEE Electrical kreirao je WEB Catalogue koji trenutno sadrži približno 1.000.000 tehničkih specifikacija komponenti različitih proizvođača. Takođe, postoji približno 20.000 elektro 2D/3D simbola.

  WEB Catalogue je dostupan kao 12-mesečna usluga!