Produkti

Circuit Diagram

(Vezalni načrti)

SEE Electrical je okolje za programsko okolje za načrtovanje v elektrotehniki. S široko paleto dodatnih modulov lahko vsak uporabnik konfigurira program glede na svoje potrebe, saj platforma SEE Electrical omogoča načrtovanje v energetiki, avtomatizaciji, električnih inštalacijah, procesni tehniki do oblikovanja stikalnih omar in podobno. Posebej smo ponosni na možnost reševanja / digitalizacije stare projektne dokumentacije s pretvorbo rastrske ali vektorske dokumentacije.

 SEE Electrical

BasicStandardAdvanced
Projektno vodenjeXXX
Seznami v realnem času: ( komponent,delov,vodnikov,kablov,žil, kablov,krmilnikov,dokumentov,...)XXX
Filtriranje/sortiranje v seznamihXXX
Več knjižic simbolov (vključno po IEC) z grafičnim predogledom, grupiranjem in sortiranjem simbolovXXX
Izdelava lastnih simbolov in risarskih makrojevXXX
Samodejno označevanje elementov in navzkrižno sklicevanje v realnem časuXXX
Preverite povezavo v realnem času in odprte stikeXXX
Zaklepanje imen komponent, sponk in žičnih nalepkXXX
Grafično definiranje kabla –vključitev uporabniško določenih simbolovXXX
Izdelava lastnih projektnih predlogXXX
Dvosmerna kompatibilnost z ostalimi CAD sistemi (DWG, DXF in DXB)XXX
Microsoft ActiveX® vmesnikXXX
Uvoz rasterskih slik (JPG, BMP, PCX...)XXX
Kopiranje skupin simbolov med projektiXXX
Upravljanje z več odprtimi projekti hkratiXXX
Prilagodljivo delovno okoljeXXX
Standardna CAD risarska orodjaXXX
Podpora za hiperpovezave na grafikiXXX
Funkcionalnost za vnos komentarjevXXX
512 razpoložljivih ravnin (layer-ji)XXX
Samodejna izdelava varnostnih kopijXXX
Izvoz v izboljšanem formatu meta datotek in slikovnih datotek (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)XXX
Izvažanje oznak za Weidmuller, Wago in Phoenix Contact tiskalnike…XXX
integrirana baza komponent XX
Uvoz podatkov proizvajalca v zbirko podatkov opreme v formatu Microsoft Excel® XX
Prikaz informacij o opremi na komponentah XX
Podpora za iskanje opreme z ustreznim številom kontaktov za tuljave in komponent s pomožnimi kontakti XX
Zrcala kontaktov (grafična predstavitev kontaktov) XX
Samodejno številčenje tuljav in komponent z dodatnimi kontakti XX
Preverjanje prezasedenosti kontaktov XX
Preverjanje preobremenjenih kontaktov v tuljavah in komponentah s pomožnimi kontakti XX
Completing components like coils, multilevel terminals, connectors, … XX
Upravljanje s kabli (baza tipov kablov) XX
Handling of deck terminals, Management of connectors XX
PLC I/O manager & PLC operands numbered automatically in several available formats XX
Organize diagrams in folder structures XX
Function/location management + graphical function/location boxes XX
Wire directions display and editing XX
User definable numbering method for all elements and references XX
Renumbering of entire terminal strips, renumbering of cables XX
Find and replace text throughout entire project XX
Insertion of pages and deletion of pages gaps XX
Duplicate component name check XX
Database editors (single entry editing) XX
Graphical terminal plan with automatic detection of up to 20 bridge types XX
Graphical cable plan including spare cores + wiring list XX
Parts list sorted by function/location XX
Enable duplicate wire numbering for different sub folders XX
Graphical signal management with predefined signal properties/wire numbering in several formats 5X
Auto Connection  X
Draw orthogonal multi-pole wires  X
Wire flow direction control (important for wire and wiring list)  X
Several sets of types definable for macro/page (-> options)  X
Kros-referenčni navigator (gre v) s funkcijo označevanja (prihaja od)  X
Navigation from Database and specific Graphical lists to drawings  X
Database manager for functions/locations/products /products (aspects) including ability to manage nested aspects  X
Importing of PLC assignment lists in Microsoft Excel® format  X
Configure project tree allowing for custom graphical and database lists  X
User defined lists and components  X
Configuration of multicores (within single wire connections)  X
Changing of page templates for an entire project or a part of the project  X
Copy multiple pages and all sheets of a folder between projects  X
Advanced database editors (editing of several entries at once)  X
Insert components/terminals not in drawing by list  X
Terminal plan with graphics and terminal row picture plan  X
Cable terminal row plan  X
Connector matrix and plan  X
Product assembly list + Compressed BOM + Device list  X
Generate all necessary graphical lists in one shot  X
Database list/editor with texts from callouts: usable for revision management  X
Find and replace symbols throughout current page or entire project  X
List and label editor, report generator  X
Compare workspaces  X
Device list  X

(Izredna zmogljivost za nizko ceno)

SEE Electrical Basic je idealna rešitev kot vhodna oz. spoznavna stopnja v CAD/CAE programsko opremo SEE Electrical. Vsebuje izredno veliko zbirko vseh potrebnih komponent za načrtovanje in je primeren za manjša elektro podjetja, manjše industrijske obrate pri vzdrževanju, …

Kljub najnižji osnovni ravni SEE Electrical Basic ponuja številne funkcije, kot so:

 • Projektno vodenje
 • Seznami v realnem času: ( komponent,delov,vodnikov,kablov,žil, kablov,krmilnikov,dokumentov,...)
 • Filtriranje/sortiranje v seznamih
 • Več knjižic simbolov (vključno po IEC) z grafičnim predogledom, grupiranjem in sortiranjem simbolov
 • Izdelava lastnih simbolov in risarskih makrojev
 • Samodejno označevanje elementov in navzkrižno sklicevanje v realnem času
 • Grafično definiranje kabla –vključitev uporabniško določenih simbolov
 • Izdelava lastnih projektnih predlog
 • Dvosmerna kompatibilnost z ostalimi CAD sistemi (DWG, DXF in DXB)
 • Microsoft ActiveX® vmesnik
 • Uvoz rasterskih slik (JPG, BMP, PCX...)
 • Kopiranje skupin simbolov med projekti
 • Upravljanje z več odprtimi projekti hkrati
 • Prilagodljivo delovno okolje
 • Standardna CAD risarska orodja
 • Funkcije za kotiranje
 • Funkcionalnost za vnos komentarjev
 • 512 razpoložljivih ravnin (layer-ji)
 • Samodejna izdelava varnostnih kopij
 • Izvoz v Enhanced Metafile Format in XML
 • Izvažanje oznak za Weidmuller, Wago in Phoenix Contact tiskalnike…

(Ekonomsko smiselna rešitev)

Je druga stopnja in je prava rešitev za podjetja, ki imajo več opravka s projektiranjem, pregledovanjem in izdelavo dokumentacije, ki je nepogrešljiva pri resnih (večjih) projektih. Kot nadgradnja nivoju Basic nam Standard ponuja kup novih možnosti in funkcij za projektiranje, kakor tudi veliko dodatnih funkcij za urejanje dokumentacije. Standard služi kot trden temelj za profesionalno projektantsko načrtovanje, saj z urejanjem vseh razpoložljivih podatkov v eni knjižnici tehničnih karakteristik lahko dostopamo do vseh komponent, sponk, PLC-jev, kablov, konektorjev, … v realnem času. Je nepogrešljiv v industrijsko-proizvodnih podjetjih, manjših in srednjih projektantsko-inženirskih hišah, sektorjih vzdrževanja, …

Poleg Basic funkcionalnosti SEE Electrical Standard ponuja še:

 • Knjižica tehničnih karakteristik
 • Uvoz/izvoz tehničnih podatkov (ECAD, xls, XML)
 • Prikaz tipskih informacij na komponentah
 • Zrcala kontaktov (grafična predstavitev kontaktov)
 • Samodejno številčenje tuljav in komponent z dodatnimi kontakti
 • Preverjanje prezasedenosti kontaktov 
 • Upravljanje s kabli (baza tipov kablov)
 • Upravljanje z večnivojskimi sponkami, upravljanje s konektorji
 • PLC I/O upravljanje
 • Upravljanje Funkcije/Lokacije + grafični okviri za Funkcijo/Lokacijo (=/+)
 • Grafično upravljanje s štirimi preddefiniranimi signali/vodniki z različnimi formati
 • Prikaz in urejanje usmerjenosti vodnikov (povezav)
 • Uporabniško definirane metode označevanja vseh simbolov in referenc
 • Poišči in zamenjaj tekst skozi celoten projekt
 • Vstavljanje/Brisanje praznih strani
 • Preverjanje podvojenih imen
 • Urejevalniki database seznamov (urejanje posameznih elementov)
 • Grafični spončni načrt z 10 različnimi tipi mostičkov
 • Grafični načrt kablov
 • Seznam delov sortiran po Funkciji/Lokaciji
 • Seznam ožičenja

(Profesionalni nivo načrtovanja)

SEE Electrical Advanced je tretji in najvišji nivo programske opreme SEE Electrical. Kot nadgradnja nivojev Basic in Standard ponuja nove možnosti pri izdelovanju električnih shem in urejevanju grafičnih in podatkovnih seznamov. Omogoča tudi samodejno generiranje električnih načrtov, kjer so naknadne spremembe možne tudi v urejevalnikih brez dodatnih naporov.

Poleg Basic in Standard funkcij, Advanced level omogoča in:

 • Samodejno povezovanje elementov (Autoconnect)
 • Risanje ortogonalnih x-polnih vodnikov
 • Kros-referenčni navigator (gre v) s funkcijo označevanja (prihaja od)
 • Navigacija iz database popisa na shemo
 • Urejanje baze za strukturiranje funkcije/lokacije/proizvoda (aspekt po standardu EN 81346)
 • PLC operandi se samodejno poimenujejo v različnih formatih + uvoz PLC podatakov preko Microsoft Excel® formata
 • Samodejno generiranje imen kablov
 • Urejanje strukture projekta, kar omogoča uporabniško definirane grafične in database popisov
 • Uporabniško definirani atributi popisov in komponent
 • Konfiguracija večžilnih povezav
 • Enostavne nastavitve atributov signalov / vodnikov / povezav
 • Zamenjava predloge skozi celoten projekt
 • Kopiranje več strani v enem koraku
 • Kopiranje vseh listov specifičnih funkcij/lokacij/indeksov v nov projekt
 • Napredni urejevalniki database popisov (zamenjava več elementov hkrati)
 • Preštevilčenje cele priključne sponke
 • Urivanje komponent / sponk / kablov (ki jih ni v shemi / rezervi) preko posebnih popisov
 • Priključni načrt z grafiko z EMC in potencijalom ozemljitve ter Terminal Row priključni načrt
 • Priključni načrt z grafiko v posebnem priključnem planu (element, sponka, kabelska žila, kabel, kabelska žila, sponka, element)
 • Popis grafičnih simbolov uporabljenih v projektu
 • Sortiranje kabelov in vodnikov v skladu s funkcijo/lokacijo
 • Poišči in zamenjaj simbol skozi cel projekt
 • Integriran urejevalnik za izdelavo popisov in nalepk (List and Label)
 • Uvoz / Izvoz več dokumentov hkrati v formatu DXF / DWG / DXB
 • Seznam naprav "Aparatne liste" (samodejno generiranje in referenciranje iz shem na popis in obratno)

PDF Converter

(Hitra izdelava „inteligentnega“ .PDF projekta)

Modul PDF Converter omogoča izvoz projekta v »inteligentni« .pdf format. Izdelana PDF datoteka ima enako strukturo kot projekt v programu SEE Electrical. Vsebino »strani« se lahko prikliče s klikom na vsebino. V kolikor uporabljate nivo Advanced so v generirani PDF datoteki aktivne vse reference, katere se lahko uporabi za skok na cilj.

Funkcionalnosti:

 • Izvoz ene strani (Drawing2PDF)
 • Izvoz celotnega projekta (Workspace2PDF)
 • Izvoz v seznam »tiska« (PrintList2PDF)
 • Izvoz vseh tekstov kot »searchable« (izbira pisav) »vključene so pisave Default, Central European, Cyrillic, Chinese... 
 • Generiranje projektov v več jezikih »preko funkcije Translate
 • Generiranje dokumentov v projektno strukturo
 • Generating documents with the project structure

Translation

(Napredno prevajanje projekta)

Translate funkcija omogoča enostavno prevajanje celotnega projekta v vse svetovne jezike z vsemi znaki (cirilica, arabski-grški,-kitajski znaki). Kot dodatek je lahko na voljo v Circuit diagram Standard ali Advanced paketu!

Open Data

(Hitre revizije projektov)

Modul Import/Export omogoča izvoz podatkov projekta v Excel datoteko. Izvožene datoteke/sezname lahko enostavno in hitro spreminjamo in jih nato spremenjene uvozimo v programsko opremo, ter izvedemo posodobitev projekta. Modul je v veliko pomoč pri revizijah oziroma spremembah projekta.

Funkcionalnosti:

 • DBListsFromExcel
 • DBListsToExcel

Autodiagraming

(samodejno generiranje enostavnih shem)

Hitro generiranje tipskih shem iz Excel-a

Autodiagram funkcija omogoča hitro generiranje tispkih shem z pomočjo vpisanih podatkov v Excelu. Uporabniku omogoča pohitritev načrtovanja tudi 70%! Kod dodatek je lahko na voljo tudi v Circuit diagram Standard ali Advanced paketu!

Intelligent Drawing Legacy

(Pretvorba/konvertiranje rasterske/vektorske dokumentacije)

 Modul Intelligent Drawing Legacy omogoča hitro in enostavno pretvorbo rastrske (skenirane) dokumentacije (.jpg,.tif) in/ali vektorske dokumentacije (.dwg, .dxf) v inteligentni SEE Electrical format. Na voljo je v treh nivojih.

(Pretvorba papirne/rasterske dokumentacije)

S pomočjo napredne funkcije SCANIN se rasterska dokumentacija (ena ali več »skeniranih slik«) enostavno in hitro uvozi v SEE Electrical projekt (strukturo). - VIDEO

Skenirane datoteke se obdelujejo na način, da se preko skeniranih slik, oziroma simbolov »lepijo/postavljajo« funkcionalni SEE Electrical elementi. V tem procesu so na voljo posebne funkcionalnosti, kjer se formira »ozadje« simbola, da ne prehaja do mešanja stare grafike z novimi inteligentnimi simboli.

(Konvertiranje vektorske dokumentacije)

Projektanti velikokrat pridobijo dokumentacijo v drugih formatih in ne v formatih sistema, ki ga uporabljajo v podjetjih. To pomeni, da se ta dokumentacija težko polno funkcionalno izkoristi v profesionalnih programih. Povedano enostavnejše, projekt pridobljen v A-cad formatu je vektorski, kar navaja da nima inteligentnega ozadja in s tem samodejnega generiranja spremne dokumentacije/popisov in povezave z bazo tehničnih podatkov. SEE Electrical že od skoraj samega začetka distribucije omogoča uporabo (.dwg, .dxf) formatov v projektu, vendar do sedaj le v vektorski (nelogični) obliki - VIDEO

Inteligentni modul SEE Electrical omogoča enostavno konverzijo vektorske dokumentacije v SEE Electrical format. Torej vektorsko dokumentacijo pretvori v inteligentno polno funkcionalno obliko in s tem možnost uporabe vseh naprednih funkcionalnosti programa SEE Electrical.

Z uporabo omenjenega enostavnega procesa konvertiranja vektorske dokumentacije lahko vsak uporabnik hitro in enostavno pretvori projekte iz A-cad formata v SEE Electrical format. S tem uporabnik zelo hitro pridobi vse napredne zmožnosti inteligentnega projekta!

(Združene Basic in Standard funkcionalnosti)

Z Inteligent Drawing Legacy Advanced nivojem se lahko pretvarja papirne in vektorske datoteke.

Pretvarja se lahko torej skenirano papirno dokumentacijo (.jpg, .tif) in vektorsko dokumentacijo (.dwg, .dxf) v SEE Electrical format.

IDL Basic – VIDEO
IDL Advanced – VIDEO

Environment Manager

(Sinhronizacija projektnih datotek)

Modul ponuja sinhronizacijo projektnih datotek (simboli, delovne predloge) ter sinhronizacijo med-verzij (Service Pack-ov) programske opreme, kar podjetjem z večjem številom licenc olajša medsebojno sodelovanje.

SOLIDWORKS PDM Interface

(SOLIDWORKS)

Ta modul se uporablja se uporablja za izdelavo, upravljanje in shranjevanje SEE Electrical projektnih informacij v SOLIDWORKS PDM (Product Data Management).

3D Panel+

(3D projektiranje omar)

SEE Electrical 3D Panel+ je nova samostojna aplikacija. Omogoča vam uporabo 3D podatkov v intuitivnem in profesionalnem uporabniškem vmesniku.

Pomagajte si z avtomatiziranjem sestavljanja omare in zmanjšajte potrebno delo zaradi revizij, proizvodnje in začetnih stroškov.

(ugodna 3D integracija)

Funkcionalnosti:

 • Integracija med shematiko in 3D okoljem
 • Enostavno postavljanje komponent v 3D
 • Samodejna pritrditev na tirnico ali površino
 • Zaznavanje trkov
 • Preverjanje skladnosti s shematskim diagramom
 • Povezava vodnikov
 • Izračun optimalne dolžine vodnikov
 • Ločevanje
 • STEP AP203 in 214 uvoz/izvoz
 • Uvoz komponent in ožičenja od drugih prodajalcev električne CAD (Eplan itd.) ali iz Excelove preglednice Manufacturing support
 • Izvoz DXF/DWG (prebijanje, vrtanje in rezanje)
 • Integracija strojev za obdelavo žic (Komax, Schleuniger…)
 • Integracija rezalnega centra za kanale in tirnice
 • CNC integracija (Rittal, Steinhauer…)

(Odlično za optimizacijo proizvodnje)

SEE Electrical 3D Panel + Copper modul ponuja nabor orodij za ne le učinkovito oblikovanje bakrenih zbiralk temveč omogoča tudi simulacijo njihove integracije v stikalno ploščo in pridobivanje vseh potrebnih podatkov za izdelavo. 

Kombinirajte ta modul s standardnimi funkcijami 3D Panel+ za potrditev digitalnega dvojčka vaše razdelilne stikalne plošče in optimizacijo časa in stroškov proizvodnje - VIDEO

(Pomočnik za postavitev in ožičenje omar, namenjen delavnicam)

SEE Electrical+ Shop Floor: pomočnik za postavitev in ožičenje omar, namenjen delavnicam - VIDEO

Funkcionalnosti:

 • Podpora za zaslon na dotik in čitalce črtnih kod
 • Jasen pogled na naprave, ki jih je treba namestiti in na njihov položaj
 • Seznam žic ponuja jasne informacije o vključenih napravah in poti, po kateri je treba vezati
 • Izbrane naprave so označene in uporabnik lahko povezavo pritrdi s prstom
 • Uporabnik lahko žico na seznamu izbere z miško, prstom ali celo preko črtne kode, vgravirane na žici
 • Na voljo so filtri za organizacijo dela v skladu s preferencami
 • Možno filtriranje glede na napravo, barvo, velikost žice itd.
 • Risbo lahko raziskujete s prstom ali miško, da dobite jasen pogled na delo

Cabinet Layout

(Enostavno načrtovanje stikalnih omar)

Modul Cabinet Layout je najboljša izbira za načrtovanje stikalnih omar, ki deluje znotraj programske opreme SEE Electrical CADddy++. V povezavi z Standard in Advanced nivojema ta modul ponuja enotnost med načrtom stikalne omare in načrtom električnih shem.

Funkcionalnosti:

 • Ponuja enostavno projektiranje izgleda stikalnih omar
 • Omogoča načrtovanje projekta bodisi z električno shemo ali izgledom stikalne celice (v povezavi s SEE Electrical Circuit Diagram).
 • Vsebuje enostavne funkcije za načrtovanje.
 • Omogoča enostavno dodajanje podatkov v knjižico proizvajalcev (dimenzije), ter prednjih izgledov komponent
 • Funkcije za načrtovanje omare, kabelskih kanalov, letev
 • Indeksna tabela
 • Preverjanje zasedenosti/uporabe elementov, ter preverjanje ob zamenjavi tehničnih karakteristik (gabaritov)
 • Funkcije za samodejno postavitev več elementov hkrati
 • Seznami

Cabinet Layout Thermal Calculation

(Toplotni preračun omare)

Modul Cabinet Layout Thermal Calculation omogoča izračun:

 • Izguba moči na vseh komponentah v omari
 • Minimalna in makisimalna skupna temparatura v omari, brez rešitve za hlajenje
 • Potrebna moč za hlajenje (klima, ventilator, ogrevanje,...)
 • Pri preračunu in definiranju omare sta vključena standard IEC 61439 in IEC 60890

The value of the required parameters used in the calculations should be entered in the database. Recommended is to use Web catalogue that already includes the necessary factors by the equipment manufacturer.

Toplotni izračuni so odvisni tudi od konfiguracije omare, kjer so vključene naslednje možnosti.

Building+

(načrtovanje električnih inštalacij)

Building+ modul je rešitev za projektiranje el. instalacij. Produkt se ponuja v dveh konfiguracijah – Building+ Basic in Building+ Standard.

  Building+ Basic nivo je idealna začetna rešitev za tlorisno razporeditev elementov z izpisom dolžin kabelskih povezav.

  • Risanje arhitekturne osnove (zidovi, vrata, …) – VIDEO
  • Uvoz .PDF datotek in slik (.JPG,…)
  • Orodja za CAD risanje
  • Knjižnica simbolov za el. inštalacije
  • Enostavna in hitra postavitev simbolov v tlorisu
  • Upravljanje lastnosti simbolov – VIDEO
  • Projektiranje s kabli (samodejni preračun dolžine kablov)
  • Samodejno generiranje spremne dokumentacije
  • Uvoz / Izvoz Autocad datotek (DWG, DXF, DWB, DWF, DWFX)

   Building+ Standard je nadgradnja Building+ Basic nivoja z samodejnim generiranjem enopolnih shem in optimizacijo faz.

  • Vključene funkcionalnosti Building+ Basic nivoja
  • Baza tehničnih karakteristik
  • Definicije vrste kablov in ostale opreme (vodniki, kanali, zaščite)
  • Samodejno povezovanje kablov in žic po kabelskih kanalih v tlorisu
  • Samodejno definiranje in označevanje tokokrogov
  • Definiranje tokokrogov (preračun končne moči priključne omare)
  • Samodejno generiranje EP shem – VIDEO

  Web Catalogue

  (Knjižnica tehničnih podatkov in 2D/3D simbolov)

  1,000,000 tehničnih podatkov različnih proizvajalcev.

  IGE-XAO je za programsko opremo SEE Electrical ustvaril WEB-katalog, ki trenutno vsebuje tehnično specifikacijo cca 1.000.000 tehničnih podatkov različnih proizvajalcev in dodatnih elektrotehničnih simbolov v 11 jezikih.

  WEB-katalog je na voljo kot 12-mesečna storitev!