Intuitivan CAD softver za profesionalce u oblasti elektrotehnike

Šta je SEE Electrical?

SEE Electrical je intuitivan CAD softver koji omogućava profesionalcima u oblasti elektrotehnike da u svakom projektu efikasno kreiraju, dokumentuju i optimizuju električne šeme, poboljšavajući produktivnost, efikasnost dizajna i tačnost.

SEE Electrical je dostupan u tri nivoa – Launch, Grow i Scale.

Svaki nudi niz usluga po različitoj ceni tako da možete odabrati nivo koji odgovara Vašim potrebama. Lako je napredovati sa jednog nivoa na drugi jer možete raditi na projektnim podacima na svim nivoima istovremeno.

SEE Electrical nivoi

Trial

Besplatna 30-dnevna radna verzija softvera sa punim modulima i funkcionalnostima, uključujući uzorke elektrotehničkih projekata i biblioteku simbola. Opcije besplatnog softvera imaju ograničenja na samo 3 šeme u istom projektu.

 • Funkcioniše 30 dana od dana registracije
 • Omogućava Vam da napravite do 3 električna dijagrama
 • Proverićete Launch, Graw i Scale konfiguracije
 • Možete odštampati svoj dizajn
Besplatno

Launch

 • Efikasan uređivač šema za jednolinijske i višelinijske dijagrame
 • Upravljanje električnim šemama
 • Generisanje osnovnih izveštaja, lista uređaja, opisa materijala (BOM)
 • Uvoz/izvoz u DWG formatu
 • Inteligentan izvoz u PDF formatu
 • Obimne biblioteke električnih simbola
 • Uređivač kataloga opreme – samo osnovni podaci
Godišnja pretplata

Grow

Pored mogućnosti Launch, dobijate i:

 • Napredno upravljanje inženjerskim podacima za veze i simbole
 • Automatsko numerisanje žica
 • Upravljanje smerovima žica, signalima i kablovima
 • Upravljanje PLC-ovima
 • Izveštaji i grafička lista: terminali, kablovi, žice, PLC itd.
 • Uređivač kataloga opreme: potpuni podaci, jednokratno izdanje
 • 2D raspored ormana
 • Proračun toplotnih opterećenja ormana
Godišnja pretplata

Scale

Pored mogućnosti Launch i Grow, dobijate i:

 • Prilagođavanje strukture projekta i upravljanje aspektima (IEC 81346)
 • Grupno uređivanje podataka i neograničeno upravljanje signalom
 • Navigacija sa mogućnošću skoka na izabrano mesto (Go To)
 • Auto konekcije, ortogonalno ožičenje, višejezgarni simboli
 • Napredne liste terminala, kablova, priključaka
 • Izveštaji o Product Assembly (sklapanju uređaja) i Device List (listi uređaja)
 • Dizajniranje SQL upita/izveštaja
 • Izvoz/uvoz projektnih podataka korišćenjem MS Excel
 • Upravljanje višekorisničkim okruženjem i poređenje projekata
 • Konvertovanje starih projekata odštampanih na papiru
 • PLM i ERP interfejsi
Godišnja pretplata

Dodatni moduli

3D Panel Design

Napravite virtuelno okruženje da biste dobili bolji prostorni pogled na dizajn Vašeg ormara. Brzo kreirajte, optimizujte i predvidite potencijalne probleme.

3D Panel Manufacturing

Virtuelno ožičenje kućišta i optimalna proizvodna integracija. Kreirajte tačnu dokumentaciju za radnike u proizvodnji tokom celog procesa montaže.

Building Implantation

Korisnik može da projektuje električnu instalaciju na planovima zgrade. Možete umetnuti svoju elektro opremu u tlocrt i automatski generisati svoje jednolinijske dijagrame i izveštaje.

Automatic Diagram Generation

Automatsko generisanje crteža iz makroa kola sa kontrolom celog teksta.

Translation

Brzo prevedite svoj projekat na više jezika. 

SEE Web Catalogue

To je jedan od najkompletnijih onlajn kataloga na tržištu koji nudi više od 1.000.000 referenci obezbeđenih od strane više od 1.800 proizvođača. Onlajn SEE Web Catalogue neprestano raste.