Produkte

Circuit Diagram

(Skemat e kabllimit)

SEE Electrical është një program me mjedis projektimi për inxhinieri elektrike. Me një larmi të gjerë të moduleve shtesë, çdo përdorues mund të konfigurojë programin në përputhje me nevojat e tij ose të saj, pasi platforma SEE Electrical mundëson projektimin në energji, automatizim, instalime elektrike, lëngje dhe teknika të procesit, në hartimin e paneleve shpërndarës dhe të ngjashëm. Ne jemi veçanërisht krenarë për aftësinë për të zgjidhur / dixhitalizuar dokumentacionin e vjetër të projektit duke shndërruar dokumentacionin në format raster ose vektor.

 SEE Electrical

BasicStandardAdvanced
Project managerXXX
Real-time lists for: components, terminals, parts, contacts, cables, cable cores, wires, PLC I/Os, documentsXXX
Filtering/sorting into lists + storing the filter or sortingXXX
Multiple symbol libraries (including IEC) with graphical overview, grouping and searchingXXX
Creation of custom symbols and drawing macrosXXX
Real-time component numbering, generation of cable names and terminal numbers, and cross referencingXXX
Real time connection and open contacts check upXXX
Locking of component names, terminals, and wire labelsXXX
Graphical cable definition – including user defined symbolsXXX
Custom project template creationXXX
Bi-directional compatibility with other CAD systems (DWG, DXF, DXB, DWF and XPS (DWFx))XXX
Ndërfaqja Microsoft ActiveX®XXX
Importing of images (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX and PDF)XXX
Copying of symbol groups between projectsXXX
Working on multiple projects simultaneouslyXXX
Customizable working environmentXXX
Standard CAD drawing facilities and dimensioning capabilitiesXXX
Support for hyperlinks on graphicsXXX
Redlining functionalityXXX
512 available layersXXX
Auto-backup featureXXX
Export in Enhanced Metafile Format and picture files (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)XXX
Export formats for Weidmüller and other label printersXXX
Integrated equipment database XX
Import of manufacturer’s data into equipment database in Microsoft Excel® format XX
Display equipment information on components XX
Support for finding an equipment with suitable number of contacts for coils and components with auxiliary contacts XX
Contact mirror display for coils XX
Automatic contact numbering of coils-and components with auxiliary contacts XX
Support of automatic renumbering the contacts XX
Checking for overloaded contacts in coils-and components with auxiliary contacts XX
Completing components like coils, multilevel terminals, connectors, … XX
Cable management (cable equipment database) XX
Handling of deck terminals, Management of connectors XX
PLC I/O manager & PLC operands numbered automatically in several available formats XX
Organize diagrams in folder structures XX
Function/location management + graphical function/location boxes XX
Wire directions display and editing XX
User definable numbering method for all elements and references XX
Renumbering of entire terminal strips, renumbering of cables XX
Find and replace text throughout entire project XX
Insertion of pages and deletion of pages gaps XX
Duplicate component name check XX
Database editors (single entry editing) XX
Graphical terminal plan with automatic detection of up to 20 bridge types XX
Graphical cable plan including spare cores + wiring list XX
Parts list sorted by function/location XX
Enable duplicate wire numbering for different sub folders XX
Graphical signal management with predefined signal properties/wire numbering in several formats 5X
Auto Connection  X
Draw orthogonal multi-pole wires  X
Wire flow direction control (important for wire and wiring list)  X
Several sets of types definable for macro/page (-> options)  X
Navigator me referenca të kryqëzuara (shko tek) me funksion shënues (vjen nga)  X
Navigation from Database and specific Graphical lists to drawings  X
Database manager for functions/locations/products /products (aspects) including ability to manage nested aspects  X
Importing of PLC assignment lists in Microsoft Excel® format  X
Configure project tree allowing for custom graphical and database lists  X
User defined lists and components  X
Configuration of multicores (within single wire connections)  X
Changing of page templates for an entire project or a part of the project  X
Copy multiple pages and all sheets of a folder between projects  X
Advanced database editors (editing of several entries at once)  X
Insert components/terminals not in drawing by list  X
Terminal plan with graphics and terminal row picture plan  X
Cable terminal row plan  X
Connector matrix and plan  X
Product assembly list + Compressed BOM + Device list  X
Generate all necessary graphical lists in one shot  X
Database list/editor with texts from callouts: usable for revision management  X
Find and replace symbols throughout current page or entire project  X
List and label editor, report generator  X
Compare workspaces  X
Device list  X

(Zgjidhje kosto-efektive ne nivel-hyrje)

SEE Electrical Basic është një zgjidhje ideale si një hap paraprak në programin CAD / CAE SEE Electrical. Përmban një koleksion të madh të të gjithë komponentëve të nevojshëm për vizatim, është i përshtatshëm për ndërmarrje të vogla elektrike, në mirëmbajtjen industriale për ndryshime të vogla ...

Pavarësisht nivelit minimal bazë, SEE Electrical Basic ofron një numër tiparesh si:

 • Menaxhim projekti
 • Listat në kohë reale: (komponentët, vlerësimi i kostos, përcjellësit, kabllot, fijet , PLC, dokumentet,...)
 • Filtrim / renditje në lista
 • Më shumë simbole në bibliotekë (përfshirë IEC) me pasqyrë grafike, simbole të grupuara dhe të renditura
 • Krijim të simboleve dhe simboleve makro
 • Elementët automatikë të etiketimit dhe referencat automatike në kohë reale
 • Përshkrim grafik për kabllo - përmban simbole të paracaktuara nga përdoruesi
 • Përgatitje të vizatimeve shabllon nga përdoruesi.
 • Përputhshmëri të dyanshme me sistemet e tjera CAD (DWG, DXF dhe DXB)
 • Ndërfaqja Microsoft ActiveX®
 • Import të imazheve raster (JPG, BMP, PCX)
 • Kopjim të një grupi simbolesh midis projekteve
 • Menaxhim të disa projekte të hapura njëkohësisht
 • Ndërfaqe fleksibël pune
 • Mjetet standarde të vizatimit CAD
 • Funksionet për renditjen
 • Funksionaliteti për vendosjen e komenteve
 • 512 plane (shtresa) në dispozicion
 • Ruajtje automatike
 • Eksport në formatin metafile të zgjeruar dhe XML
 • Eksport të faqeshënuesëve për shkruesit Phoenix Contact, Wago dhe Phoenix Contact

(Sens ekonomik i mirë)

Ky Standard është zgjidhja e duhur për kompaninë e angazhuar në hartimin, vizatimin dhe rishikimin e dokumentacionit, i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për projekte më të mëdha. Duke u nisur nga niveli Basic, Standard ofron shumë mundësi dhe funksione të reja për vizatimin, hartimin dhe redaktimin e simboleve, si dhe mjete shtesë për redaktimin e dokumenteve. SEE Electrical Standard shërben si një themel i fortë për projektim profesional. Redaktimi i të gjitha të dhënave të disponueshme në një bazë të dhënash vlen për të gjithë komponentët, terminalet, PLC dhe listat e kabllove në kohë reale. E domosdoshme për kompanitë prodhuese në sektorin industrial, në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme ndërkombëtare të projektimit dhe inxhinieringut si dhe në sektorët e mirëmbajtjes.

Mbi nivelin më të ulët të funksionalitetit, SEE Electrical Standard sjell gjithashtu:

 • Katalogun e produkteve teknike
 • Import / eksport të dhënave teknike (ECAD, XLS, XML)
 • Vetëm informacione të standardizuara për komponentët
 • Pasqyrat e kontakteve (paraqitje grafike të kontakteve me rrotullim)
 • Etiketim automatik për bobinat dhe komponentët me kontakte shtesë
 • Kontroll të ngarkesës së punës për kontaktet 
 • Menaxhim të kabllove (baza e llojeve të kabllove)
 • Menaxhim të terminaleve me shumë nivele, menaxhimi i konektorëve
 • Menaxhim të PLC I/O
 • Funksionet e Menaxhimit / Vendndodhjet + përshkrime grafike të funksionit / Vendndodhje (= / +)
 • Menaxhim grafik me katër sinjale / udhëzues të paracaktuar me një larmi formatesh
 • Shiko dhe ndrysho udhëzuesin e orientimit (lidhja)
 • Metoda e përcaktuar nga përdoruesi për të shënuar të gjitha simbolet dhe referencat
 • Gjej dhe zëvendëso tekstin në gjithë projektin
 • Shto / Fshi faqet e zbrazura
 • Kontroll të emrave të dublikuar
 • Redaktim të listës të bazës së të dhënave (redaktimi i elementëve individualë)
 • Plan grafik për terminalet me 10 lloje të ndryshme urash
 • Plan grafik Kabllo
 • Listë të renditjes sipas Funksion / Vendndodhje
 • Listë të kabllimit

(Për nivel të lartë projektimi elektrik)

SEE Electrical Advanced është niveli i tretë dhe më i lartë i SEE Electrical. Duke u nisur nga Basic dhe Standard ofron mundësi të reja në zhvillimin e skemave elektrike duke redaktuar grafikë dhe fletë të dhënash. Ai gjithashtu lejon krijimin automatik të vizatimit që më pas mund të ndryshohet pa përpjekje të mëdha.

Përveç funksioneve themelore në Standard, niveli Advanced mundëson edhe:

 • Elementë të lidhjes automatike (Lidhje automatike)
 • Vizatim të udhëzuesit drejtkëndor të poleve x
 • Navigator me referenca të kryqëzuara (shko tek) me funksion shënues (vjen nga)
 • Navigim nga lista e bazës së të dhënave në skemë
 • Redaktim të bazës për strukturimin e funksionit / vendndodhjes / produktit (aspektet e EN 81346)
 • Emërtim automatik për operatorët PLC në formate të ndryshme dhe importi i të dhënave të PLC nga formati Microsoft Excel®
 • Gjenerim automatik të emrave të kabllove
 • Redaktim të strukturës së projektit, i cili lejon grafikët e përcaktuar nga përdoruesit dhe listat e bazave të të dhënave
 • Tipare të paracaktuara nga përdoruesi dhe një listë të komponentëve
 • Konfigurim të shumë lidhjeve
 • Cilësime të thjeshta për tiparet sinjal / udhëzues / lidhje
 • Zëvendësim të komponentëve të shabllonit në të gjithë projektin
 • Kopjim të disa faqeve në një hap
 • Kopjo të gjitha fletët e veçorive / vendndodhjeve / indekseve specifike në projektin e ri
 • Redaktorë të përparuar të listës së bazës së të dhënave (përditësim i disa elementëve në të njëjtën kohë)
 • Ri-numërim të gjithë rrjeshtit te terminaleve
 • Vendosje të komponentëve / terminaleve / kabllove (të pa planifikuar / jo në rezervë) përmes një liste të veçantë
 • Vizatim të terminaleve me grafikë me EMC dhe potencial të tokës dhe plani i rreshtit të lidhjes
 • Vizatim të terminaleve me grafikë në një plan të veçantë (elementi, terminale, fije kabllit, kabllo, fije kablli, terminale, elementi)
 • Listë të simboleve grafikë të përdorura në projekt
 • Renditje të kabllove në përputhje me funksionin / vendndodhjen
 • Gjej dhe zëvendëso simbolin në të gjithë projektin
 • Redaktor i integruar për krijimin e listave dhe etiketave (Lista dhe Etiketa)
 • Import / Eksport shumë dokumente njëkohësisht në format DXF / DWG / DXB
 • Listë të pajisjeve (gjenerim automatik dhe skema e referimit nga lista dhe anasjelltas)

PDF Converter

(Projekte Inteligjente PDF)

Moduli PDF Converter lejon gjenerimin e projektit në formatin "live".pdf. Dokumenti PDF ka të njëjtën strukturë me një projekt në SEE Electrical. "Faqja" e përmbajtjes mund të thirret duke klikuar në përmbajtje. Nëse përdorni Advanced, gjenerohen dokumente PDF me të gjitha referencat aktive, të cilat mund të përdoren për të shkuar në destinacion p.sh. me kalim midis referencave.

Funksionalitetet

 • Gjenerim të një faqe (Drawing2PDF)
 • Gjenerim të projektit (Workspace2PDF)
 • Gjenerim të PDF nga dosja / lista e shtypur e zgjedhur (PrintList2PDF)
 • Eksport të gjitha teksteve si »i kërkueshëm« (zgjedhja e shkrimit) »Përfshihet shkrimi Parazgjedhur, Evropiane Qendrore, Cirilik, Kinez ... 
 • Gjenerim të projekteve në shumë gjuhë »duke përdorur funksionin Përkthe
 • Gjenerim të dokumenteve me strukturën e projektit
 • Generating documents with the project structure

Translation

(Përkthim të projektit)

Funksioni Translate lehtëson përkthimin e të gjithë projektit në të gjitha gjuhët e botës me të gjitha karakteret (cirilike, arabe, greke, kineze). Mund të gjendet si një shtesë në Circuit diagram Standard ose në paketen Advanced!

Open Data

(Ndryshime të shpejta të projektit)

Moduli Open Data ju lejon të eksportoni të dhënat e projektit në dokument Excel. Dosjet / listat e eksportuara mund të ndryshohen lehtësisht dhe shpejt dhe më pas mund të importohen në program për të rifreskuar projektin. Moduli është shumë i dobishëm për rishikimet ose ndryshimet e projektit.

Funksionalitetet

 • DBListsFromExcel
 • DBListsToExcel

Autodiagraming

(Gjenerim automatik të skemave standarte)

Gjenerim të shpejtë i skemave standarte në Excel.

Auto Diagram ju lejon të gjeneroni shpejt skema standarte me ndihmën e të dhënave të vendosura në Excel. Kjo i lejon përdoruesit të shpejtojë planifikimin në 70%! Aty ku shtesa mund të jetë gjithashtu e disponueshme Circuit diagram Standard ose Paketa Advanced!

Intelligent Drawing Legacy

(Transformim / Shndërrim të një dokumenti raster / vektor)

 Moduli i Intelligent Drawing Legacy mundëson shndërrimin e shpejtë dhe të lehtë të dokumentacionit raster (të skanuar) (.jpg, .tif) dhe / ose dokumentacionit vektor (.dwg, .dxf) në format inteligjent SEE Electrical. Është në dispozicion në tre nivele.

(Shndërrim të dokumentacionit në letër)

Me funksionin e përparuar SCANIN, dokumentacioni raster (një ose më shumë "imazhe të skanuara") importohet lehtë dhe shpejt në një projekt (strukturë) SEE Electrical. – VIDEO

Dosjet e skanuara përpunohen në mënyrë të tillë që elementët funksionalë të SEE Electrical të vendosen përmes imazheve ose simboleve të skanuara. Në këtë proces, janë në dispozicion funksionalitete të veçanta, ku formohet "sfondi" i simbolit, në mënyrë që të mos ndërhyjë në mbivendosjen e grafikëve të vjetër me simbole të reja inteligjente.

(Shndërrim të dokumentacionit raster)

Projektuesit shpesh marrin dokumentacion në formate të ndryshme nga formatet e sistemit që ata përdorin në kompani. Kjo do të thotë që ky dokumentacion është i vështirë për t'u përdorur në mënyrë funksionale në programet profesionale. E thënë thjesht, projekti i marrë në një format CAD është vektor, i cili nuk ka një sfond inteligjent dhe gjeneron automatikisht dokumentacionin shoqërues / inventarët dhe një lidhje me bazën e të dhënave teknike. Pothuajse nga fillimi i shpërndarjes, SEE Electrical lejon përdorimin e formateve (.dwg, .dxf) në projekt, por deri më tani vetëm në formë vektoriale (jo logjike). – VIDEO

Moduli inteligjent SEE Electrical lejon shndërrimin e lehtë të dokumentacionit vektorial në formatin SEE Electrical. Pra, ai e kthen dokumentacionin vektorial në një formë inteligjente të plotë funksionale dhe kështu mundëson përdorimin e të gjitha funksioneve të përparuara të programit SEE Electrical.

Duke përdorur procesin e thjeshtë të sipër përmendur për shndërrimin e dokumentacionit vektorial, çdo përdorues mund të shndërrojë shpejt dhe me lehtësi projekte nga një format CAD në formatin SEE Electrical. Kështu shumë shpejt përfitohen të gjitha veçoritë e përparuara të një projekti inteligjent!

(Basic dhe standard të bashkuar)

Me Intelligent Drawing Legacy ne mund të kryejmë shndërrimin e dosjeve raster dhe vektor.

Kështu ne jemi në gjendje të shndërrojmë dokumentacionin raster (të skanuar) (.jpg, .tif) dhe dokumentacionin vektorial (.dwg, .dxf) në format SEE Electrical.

IDL Basic – VIDEO
IDL Advanced – VIDEO

Environment Manager

(Sinkronizim të dosjeve të projekteve)

Moduli Environment Manager ju lejon të sinkronizoni dosjet e projekteve (simbole, shabllone) midis kompjuterëve të klientit dhe një serveri

SOLIDWORKS PDM Interface

(SOLIDWORKS)

Moduli për krijimin, menaxhimin dhe ruajtjen e informacionit së projektit SEE Electrical në SOLIDWORKS PDM (Product Data Management).

3D Panel+

(3D kabllim, montim dhe asemblim)

SEE Electrical 3D Panel+ është një aplikacion i ri i pavarur ose modul aplikimi i cili ju lejon të përdorni të dhëna 3D në një ndërfaqe përdoruesi intuitiv dhe profesional

Duke përdorur mjete për të automatizuar montimin dhe asemblimin e panelit tuaj 3D ju mund të zvogëloni kostot e prodhimit dhe kostot fillestare

(Integrim 3D me kosto-efektive)

3D Panel+ tiparet kryesore:

 • Integrim të skemës dhe projektit të panelit 3D
 • Vendosje të thjeshtë 3D e të gjitha pajisjeve
 • Mbërthese automatike në shinë ose sipërfaqe
 • Zbulim te përplasjeve
 • Kontroll të qëndrueshmërisë me diagram skematik
 • Rrugëzim të percjellësve
 • Llogaritje të gjatësisë optimale të përcjellësve
 • STEP AP203 dhe 214 import / eksport
 • Import të komponentëve dhe kabllimeve nga shitës të tjerë CAD Elektrik (Eplan, etj.) ose nga dokumenta Excel të prodhuesit
 • Eksport të DXF / DWG (shtypje, shpuese dhe prerëse)
 • DXF/DWG export (punching, drilling and cutting detail)
 • Wire processing machine integration (Komax, Schleuniger…)
 • Cutting center integration for ducts and rails
 • Integrim të CNC (Rittal, Steinhauer ...)

(E shkëlqyeshme për optimizimin e prodhimit)

SEE Electrical 3D Panel+ Copper Moduli siguron një grup mjetesh jo vetëm për të projektuar shufrat e bakrit në mënyrë efikase, por gjithashtu mundëson simulimin e integrimit të tyre në panelin e prodhimit dhe nxjerrjen e të gjitha të dhënave të nevojshme për prodhim. 

Kombinim me veçoritë standarde 3D Panel + pamje binjake dixhitale të panelit të shpërndarjes dhe për të optimizuar kohën dhe kostot e prodhimit – VIDEO

(Një asistent i montimit dhe kabllimit i dedikuar per oficinat e prodhimit)

SEE Electrical 3D Shop Floor: Një asistent i montimit dhe kabllimit i dedikuar per oficinat e prodhimit – VIDEO

Tiparet:

 • Mbështetje për lexuesit e barkodeve dhe në përputhje me ekran me prekje
 • Pamje e pastër për pajisjet që duhet të montohen dhe për pozicionin e tyre
 • Lista e përjellësve ofron informacion të qartë për pajisjet dhe rrugën për të ndjekur
 • Pajisjet e zgjedhura janë të theksuara dhe përdoruesi mund të miratojë montimin me një prekje të gishtit
 • Përdoruesi mund të zgjedhë përcjellës në listë me maus, gisht ose me barkode të gdhendura në përcjellës
 • Filtrat janë në dispozicion për të organizuar punën sipas preferencave
 • Mund të filtrohet sipas pajisjes, ngjyrës, madhësisë së përcjellëcit, etj.
 • Vizatimi mund të hulumtohet me gisht ose maus për të patur një pamje të qartë të punës për të bërë

Cabinet Layout

(Vizatim me paraqitje 2D)

Moduli Cabinet Layout është zgjidhja më e mirë për të hartuar panelin në SEE Electrical. Së bashku me modulin e nivelit Standard dhe Advanced ofron zgjidhje unike në projektimin e paneleve dhe skemave elektrike.

Funksionalitetet

 • Ofron një projektim unik për kabinet
 • Mundëson hartimin e projekteve, skemat e kabllimit dhe paraqitjen e kalimit (së bashku me SEE Electrical)
 • Përmban një mjet të thjeshtë për projektim
 • Ju lejon të shtoni me lehtësi të dhëna në broshurën (përmasat) e prodhuesit dhe përbërësit që duken ne pamjen ballore
 • Funksionet për projektimin e kabineteve, kanaleve kabllore, transportuesve
 • Tabela e indeksit
 • Kontrollimi i pranisë / shfrytëzimit të elementeve dhe kontrollet kur ndryshohen karakteristikat teknike (dimensionet)
 • Funksionet për vendisjen automatike të shumë elementeve në të njëjtën kohë
 • Listat

Cabinet Layout Thermal Calculation

(Llogaritje humbjes / përfitimit termik)

Moduli Cabinet Layout Thermal Calculation ofron llogaritjen e:

 • Humbjet e energjisë në të gjitha pajisjet në kuadër
 • Temperatura totale minimale dhe maksimale brenda panelit, pa zgjidhje të sistemit të ftohjes
 • Fuqia e nevojshme për ftohje (klimatizim, ventilator, ngrohës,…)
 • Në llogaritjen dhe përcaktimin e panelit përfshihen standardet IEC 61439 dhe IEC 60890

Vlera e parametrave të kërkuar të përdorur në llogaritjet duhet të futet në bazën e të dhënave. Rekomandohet të përdorni katalogun në web që tashmë përfshin faktorët e nevojshëm nga prodhuesi i pajisjeve.

Llogaritjet termike gjithashtu varen nga konfigurimi i panelit, ku përfshihen opsionet e mëparshme.

Building+

(Projekte elektro-instalimesh)

SEE Electrical Building+ është një modul i krijuar kryesisht për instalatorët elektrikë. Është jashtëzakonisht fleksibël dhe i kuptueshëm për përdoruesin

  Building+ Basic është një zgjidhje ideale për përcaktimin e pozicioneve të simboleve në një planimetri dhe llogaritjen e gjatësive të kabllove të nevojshme për një projekt.

  • Vizatimi i elementeve arkitekturale (mure, dyer,…) – VIDEO
  • Importimi i dokumenteve dhe imazheve .PDF (.JPG,),
  • Mjete CAD për vizatim,
  • Biblioteka e simboleve për instalatorët elektrikë,
  • Vendosja e thjeshtë dhe e shpejtë e simboleve në planimetri,
  • Menaxhimi i cilësive të simboleve – VIDEO
  • Menaxhimi i kabllove (llogaritja automatike e gjatësisë së kabllove),
  • Gjenerimi automatik i raporteve.
  • Import / Eksport i dokumenteve Autocad (DWG, DXF, DWB, DWF, DWFX)

   Building+ Standard është një përditësim Building+ Basic me përmirësime të shumta duke përfshirë njohjen automatike dhe emërtimin e qarqeve dhe ri-indeksimin automatik.

  • Përfshihet funksionaliteti i Building + Basic,
  • Baza e të dhënave për llojet e integruara,
  • Përkufizimi i llojit të kabllit dhe përcaktimi i pajisjeve të tjera (përcjellës, kanale, mbrojtje),
  • Njohja dhe emërtimi automatik i qarqeve,
  • Përkufizimi i qarqeve (llogaritja automatike e energjisë për panelet),
  • Rrugëzimi automatik i kabllove dhe përcjellësve përmes kanaleve kabllore në planimetri,
  • Krijimi automatik i skemave të shpërndarjes – VIDEO

  Web Catalogue

  (Të dhëna teknike dhe simbole 2D / 3D)

  1,000,000 të dhëna teknike të prodhuesve të ndryshëm

  Programi IGE-XAO i SEE Electrical krijoi WEB-catalogue, i cili aktualisht përmban afërsisht 1.000.000 komponentë me specifikime teknike nga prodhues të ndryshëm. Janë gjithashtu afërsisht 20,000 simbole elektrike 2D / 3D.

  WEB-catalogue është në dispozicion si një shërbim 12-mujor!