Produkte

Circuit Diagram

(Skemat e kabllimit)

SEE Electrical është një program me mjedis projektimi për inxhinieri elektrike. Me një larmi të gjerë të moduleve shtesë, çdo përdorues mund të konfigurojë programin në përputhje me nevojat e tij ose të saj, pasi platforma SEE Electrical mundëson projektimin në energji, automatizim, instalime elektrike, lëngje dhe teknika të procesit, në hartimin e paneleve shpërndarës dhe të ngjashëm. Ne jemi veçanërisht krenarë për aftësinë për të zgjidhur / dixhitalizuar dokumentacionin e vjetër të projektit duke shndërruar dokumentacionin në format raster ose vektor.

 SEE Electrical

BasicStandardAdvanced
Project managerXXX
Real-time lists for: components, terminals, parts, contacts, cables, cable cores, wires, PLC I/Os, documentsXXX
Filtering/sorting into lists + storing the filter or sortingXXX
Multiple symbol libraries (including IEC) with graphical overview, grouping and searchingXXX
Creation of custom symbols and drawing macrosXXX
Real-time component numbering, generation of cable names and terminal numbers, and cross referencingXXX
Real time connection and open contacts check upXXX
Locking of component names, terminals, and wire labelsXXX
Graphical cable definition – including user defined symbolsXXX
Custom project template creationXXX
Bi-directional compatibility with other CAD systems (DWG, DXF, DXB, DWF and XPS (DWFx))XXX
Ndërfaqja Microsoft ActiveX®XXX
Importing of images (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX and PDF)XXX
Copying of symbol groups between projectsXXX
Working on multiple projects simultaneouslyXXX
Customizable working environmentXXX
Standard CAD drawing facilities and dimensioning capabilitiesXXX
Support for hyperlinks on graphicsXXX
Redlining functionalityXXX
512 available layersXXX
Auto-backup featureXXX
Export in Enhanced Metafile Format and picture files (JPG, BMP, PNG, TIF, GIF, PCX)XXX
Export formats for Weidmüller and other label printersXXX
Integrated equipment database XX
Import of manufacturer’s data into equipment database in Microsoft Excel® format XX
Display equipment information on components XX
Support for finding an equipment with suitable number of contacts for coils and components with auxiliary contacts XX
Contact mirror display for coils XX
Automatic contact numbering of coils-and components with auxiliary contacts XX
Support of automatic renumbering the contacts XX
Checking for overloaded contacts in coils-and components with auxiliary contacts XX
Completing components like coils, multilevel terminals, connectors, … XX
Cable management (cable equipment database) XX
Handling of deck terminals, Management of connectors XX
PLC I/O manager & PLC operands numbered automatically in several available formats XX
Organize diagrams in folder structures XX
Function/location management + graphical function/location boxes XX
Wire directions display and editing XX
User definable numbering method for all elements and references XX
Renumbering of entire terminal strips, renumbering of cables XX
Find and replace text throughout entire project XX
Insertion of pages and deletion of pages gaps XX
Duplicate component name check XX
Database editors (single entry editing) XX
Graphical terminal plan with automatic detection of up to 20 bridge types XX
Graphical cable plan including spare cores + wiring list XX
Parts list sorted by function/location XX
Enable duplicate wire numbering for different sub folders XX
Graphical signal management with predefined signal properties/wire numbering in several formats 5X
Auto Connection  X
Draw orthogonal multi-pole wires  X
Wire flow direction control (important for wire and wiring list)  X
Several sets of types definable for macro/page (-> options)  X
Navigator me referenca të kryqëzuara (shko tek) me funksion shënues (vjen nga)  X
Navigation from Database and specific Graphical lists to drawings  X
Database manager for functions/locations/products /products (aspects) including ability to manage nested aspects  X
Importing of PLC assignment lists in Microsoft Excel® format  X
Configure project tree allowing for custom graphical and database lists  X
User defined lists and components  X
Configuration of multicores (within single wire connections)  X
Changing of page templates for an entire project or a part of the project  X
Copy multiple pages and all sheets of a folder between projects  X
Advanced database editors (editing of several entries at once)  X
Insert components/terminals not in drawing by list  X
Terminal plan with graphics and terminal row picture plan  X
Cable terminal row plan  X
Connector matrix and plan  X
Product assembly list + Compressed BOM + Device list  X
Generate all necessary graphical lists in one shot  X
Database list/editor with texts from callouts: usable for revision management  X
Find and replace symbols throughout current page or entire project  X
List and label editor, report generator  X
Compare workspaces  X
Device list  X

PDF Converter

(Projekte Inteligjente PDF)

Moduli PDF Converter lejon gjenerimin e projektit në formatin "live".pdf. Dokumenti PDF ka të njëjtën strukturë me një projekt në SEE Electrical. "Faqja" e përmbajtjes mund të thirret duke klikuar në përmbajtje. Nëse përdorni Advanced, gjenerohen dokumente PDF me të gjitha referencat aktive, të cilat mund të përdoren për të shkuar në destinacion p.sh. me kalim midis referencave.

Funksionalitetet

 • Gjenerim të një faqe (Drawing2PDF)
 • Gjenerim të projektit (Workspace2PDF)
 • Gjenerim të PDF nga dosja / lista e shtypur e zgjedhur (PrintList2PDF)
 • Eksport të gjitha teksteve si »i kërkueshëm« (zgjedhja e shkrimit) »Përfshihet shkrimi Parazgjedhur, Evropiane Qendrore, Cirilik, Kinez ... 
 • Gjenerim të projekteve në shumë gjuhë »duke përdorur funksionin Përkthe
 • Gjenerim të dokumenteve me strukturën e projektit
 • Generating documents with the project structure

Translation

(Përkthim të projektit)

Funksioni Translate lehtëson përkthimin e të gjithë projektit në të gjitha gjuhët e botës me të gjitha karakteret (cirilike, arabe, greke, kineze). Mund të gjendet si një shtesë në Circuit diagram Standard ose në paketen Advanced!

Open Data

(Ndryshime të shpejta të projektit)

Moduli Open Data ju lejon të eksportoni të dhënat e projektit në dokument Excel. Dosjet / listat e eksportuara mund të ndryshohen lehtësisht dhe shpejt dhe më pas mund të importohen në program për të rifreskuar projektin. Moduli është shumë i dobishëm për rishikimet ose ndryshimet e projektit.

Funksionalitetet

 • DBListsFromExcel
 • DBListsToExcel

Autodiagraming

(Gjenerim automatik të skemave standarte)

Gjenerim të shpejtë i skemave standarte në Excel.

Auto Diagram ju lejon të gjeneroni shpejt skema standarte me ndihmën e të dhënave të vendosura në Excel. Kjo i lejon përdoruesit të shpejtojë planifikimin në 70%! Aty ku shtesa mund të jetë gjithashtu e disponueshme Circuit diagram Standard ose Paketa Advanced!

Intelligent Drawing Legacy

(Transformim / Shndërrim të një dokumenti raster / vektor)

 Moduli i Intelligent Drawing Legacy mundëson shndërrimin e shpejtë dhe të lehtë të dokumentacionit raster (të skanuar) (.jpg, .tif) dhe / ose dokumentacionit vektor (.dwg, .dxf) në format inteligjent SEE Electrical. Është në dispozicion në tre nivele.

Environment Manager

(Sinkronizim të dosjeve të projekteve)

Moduli Environment Manager ju lejon të sinkronizoni dosjet e projekteve (simbole, shabllone) midis kompjuterëve të klientit dhe një serveri

SOLIDWORKS PDM Interface

(SOLIDWORKS)

Moduli për krijimin, menaxhimin dhe ruajtjen e informacionit së projektit SEE Electrical në SOLIDWORKS PDM (Product Data Management).

3D Panel+

(3D kabllim, montim dhe asemblim)

SEE Electrical 3D Panel+ është një aplikacion i ri i pavarur ose modul aplikimi i cili ju lejon të përdorni të dhëna 3D në një ndërfaqe përdoruesi intuitiv dhe profesional

Duke përdorur mjete për të automatizuar montimin dhe asemblimin e panelit tuaj 3D ju mund të zvogëloni kostot e prodhimit dhe kostot fillestare

Cabinet Layout

(Vizatim me paraqitje 2D)

Moduli Cabinet Layout është zgjidhja më e mirë për të hartuar panelin në SEE Electrical. Së bashku me modulin e nivelit Standard dhe Advanced ofron zgjidhje unike në projektimin e paneleve dhe skemave elektrike.

Funksionalitetet

 • Ofron një projektim unik për kabinet
 • Mundëson hartimin e projekteve, skemat e kabllimit dhe paraqitjen e kalimit (së bashku me SEE Electrical)
 • Përmban një mjet të thjeshtë për projektim
 • Ju lejon të shtoni me lehtësi të dhëna në broshurën (përmasat) e prodhuesit dhe përbërësit që duken ne pamjen ballore
 • Funksionet për projektimin e kabineteve, kanaleve kabllore, transportuesve
 • Tabela e indeksit
 • Kontrollimi i pranisë / shfrytëzimit të elementeve dhe kontrollet kur ndryshohen karakteristikat teknike (dimensionet)
 • Funksionet për vendisjen automatike të shumë elementeve në të njëjtën kohë
 • Listat

Cabinet Layout Thermal Calculation

(Llogaritje humbjes / përfitimit termik)

Moduli Cabinet Layout Thermal Calculation ofron llogaritjen e:

 • Humbjet e energjisë në të gjitha pajisjet në kuadër
 • Temperatura totale minimale dhe maksimale brenda panelit, pa zgjidhje të sistemit të ftohjes
 • Fuqia e nevojshme për ftohje (klimatizim, ventilator, ngrohës,…)
 • Në llogaritjen dhe përcaktimin e panelit përfshihen standardet IEC 61439 dhe IEC 60890

Vlera e parametrave të kërkuar të përdorur në llogaritjet duhet të futet në bazën e të dhënave. Rekomandohet të përdorni katalogun në web që tashmë përfshin faktorët e nevojshëm nga prodhuesi i pajisjeve.

Llogaritjet termike gjithashtu varen nga konfigurimi i panelit, ku përfshihen opsionet e mëparshme.

Building+

(Projekte elektro-instalimesh)

SEE Electrical Building+ është një modul i krijuar kryesisht për instalatorët elektrikë. Është jashtëzakonisht fleksibël dhe i kuptueshëm për përdoruesin

  Web Catalogue

  (Të dhëna teknike dhe simbole 2D / 3D)

  1,000,000 të dhëna teknike të prodhuesve të ndryshëm

  Programi IGE-XAO i SEE Electrical krijoi WEB-catalogue, i cili aktualisht përmban afërsisht 1.000.000 komponentë me specifikime teknike nga prodhues të ndryshëm. Janë gjithashtu afërsisht 20,000 simbole elektrike 2D / 3D.

  WEB-catalogue është në dispozicion si një shërbim 12-mujor!