SEE Electrical

SEE Electrical je softver za dizajn okruženja u elektrotehnici. Uz široku paletu dodatnih modula, svaki korisnik može konfigurisati program prema svojim potrebama jer SEE Electrical platforma omogućava dizajn u energetici, automatizaciji, električnim instalacijama, fluidima i procesnim tehnikama, do dizajna razvodnih ormana i sličnog. Posebno smo ponosni na sposobnost rešavanja/digitalizacije stare projektne dokumentacije konvertovanjem rasterske ili vektorske dokumentacije.