SEE Electrical

SEE Electrical është një program me mjedis projektimi për inxhinieri elektrike. Me një larmi të gjerë të moduleve shtesë, çdo përdorues mund të konfigurojë programin në përputhje me nevojat e tij ose të saj, pasi platforma SEE Electrical mundëson projektimin në energji, automatizim, instalime elektrike, lëngje dhe teknika të procesit, në hartimin e paneleve shpërndarës dhe të ngjashëm. Ne jemi veçanërisht krenarë për aftësinë për të zgjidhur / dixhitalizuar dokumentacionin e vjetër të projektit duke shndërruar dokumentacionin në format raster ose vektor.