NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

By viewing this page, you agree to the use of them.

I understand
 SEE Electrica ExpertSEE Electrical

SEE Electrical prezentacija

SEE Electrical Basic, Standard i Advanced usporedba

(Ergonomija i efikasnost)

SEE Electrical je vrhunska programska oprema za projektiranje u svim granama elektrotehnike te hidraulike i pneumatike. S ergonomskim oblikovanim izgledom, zasnovanim na Windows™ okolini, efikasnosti i bogatim knjižnicama simbola te tehničkih karakteristika različitih proizvođaća  je pravi i jedini odgovor na zahtjeve projektanata širom svijeta. Činjenica je, da je SEE Electrical postao standardni alat u većini poduzeća elektro-gospodarstva (proizvodnje, prijenosa i distribucije), većih industrijskih i proizvodnih poduzeća, projektantsko-inženjerskih kuća te svih ostalih firmi koje se bave projektiranjem ili vođenjem elektro projekata. Preko različnih programskih funkcija omogućena je vrlo brza integracija projektantskog znanja u završni proizvod, ukupno sa popratnom dokumentacijom.

 

Osnovne značajke alata su:

 • Projektiranje jednopolnih i tripolnih šema u ENERGETIKI, AUTOMATIZACIJI, ODRŽAVANJU,… 
 • Ugrađena baza simbola prema najnovijim IEC standardima 
 • Ugrađena vlastita baza tehničkih karakteristika, više od 35 proizvođaća
 • Mogućnost izrade vlastitih simbola i makroa te baze tehničkih podatka 
 • Primijenjen sistem označavanja prema ISO/IEC/EN 81346 
 • Automatsko numeriranje komponenti, potencijala, vodiča… 
 • Automatsko generiranje rednih stezaljki 
 • Provjera koherentnosti shema (check double naming, overbooked contacts, PLC Connections..) Automatska izrada kabelskih veza i kontrola zauzetosti vodića
 • Automatska izrada materijala i različitih popisa elemenata (priključni plan, kabel lista, lista stezaljki, lista ožičenja, aparatna lista-Device List, PLC lista… ) 
 • Asocijativno crtanje, dimenzioniranje i ostale standardne CAD funkcije 
 • Kompatibilnost sa CAD programi (import/export više dokumenata odjednom „DXF, DWG,DXB“) 
 • Autodiagraming (automatsko generiranje tipskih shema) 
 • Izmjena sastavnice kroz cijeli projekt  

 

Funkcionalnosti koje nudi SEE Electrical

Basic

Standard

Advanced

Projektno vodenje

Popisi u realnom vremenu za: komponente, dijelove, kontakte, kabele, žile kabela, žice, PLC I/O, dokumente    

Filtriranje/sortiranje u popisima

Više knjižnica simbola (uključujući IEC 60617, EN 81346) s grafičkim pregledom, grupiranjem i sortiranjem        

Izrada vlastitih simbola i crtaćih makroa

Automatsko označavanje elemenata i unakrsno pozivanje u realnom vremenu

Provjera veza i otvorenih kontakata u realnom vremenu

Mogučnost zaključanja imena sponka, komponenta i žica

Grafičko definiranje kabela –uključuje korisnički definirane simbole

Izrada vlastitih projektnih predložaka

Dvosmjerna kompatibilnost s ostalim CAD sustavima (DWG, DXF i DXB)

Microsoft ActiveX® sučelje

Uvoz rasterskih slika (JPG, BMP, PCX...)

Kopiranje grupe simbola između projekata

Istovremeni rad na više projekata

Prilagodljivo radno okruženje

Standardne CAD crtače funkcije

Funkcije za kotiranje

Mogučnost dodajanja hyperlinka na grafiku

Funkcionalnost za unos komentara

512 raspoloživih ravnina (layera)

Automatska izrada sigurnosnih kopija

Izvoz u Enhanced Metafile Format i XML

Izvoz oznaka u formate za Weidmuller, Wago i Phoenix Contact pisače

Katalog proizvođača

 

Uvoz kataloga proizvođača u bazu proizvođača iz Microsoft Excel® ili ECAD formata 

 

Prikaz tipskih informacija na komponentama

 

Mogučnost trženja komponenta sa ustreznim brojem kontakta za svitke i simbole sa pomoćnimi kontaktima

 

Zrcala kontakata na svicima

 

Automatsko označavanje svitaka releja i ostalih komponenti s pomoćnim kontaktima

 

Mogučnost automatskemu oznčevnju kontakta

 

Provjera prezauzetih kontakata kod releja i komponenti s pomoćnim kontaktima

 

Dovršvanje komponent kao su svitki, konektori, višerazinske stezaljke …

 

Upravljanje kabelima (baza tipova kabela)

 

Upravljanje višerazinskim stezaljkama i konektorima

 

PLC I/O upravljanje

 

Orgnizacija projekta sa folderi

 

Upravljanje Funkcijom/Lokacijom + Grafički okviri za Funkciju/Lokaciju

 

Grafičko označavanje signala s 4 predefinirane postavke signala/označavanje žica u nekoliko formata

 

Prikaz i uređivanje usmjerenosti veza (žica)

 

Korisnički definirana metoda označavanja svih simbola i referenci

 

Potraži i zamijeni tekst kroz cijeli projekt 

 

Renumeriranje stezaljka i kablova

 

Umetanje stranica i brisanje praznina između stranica

 

Provjera podvojenih imena komponenata

 

Uređivač baza (uređivanje pojedinačnih elemenata)

 

Grafički priključni plan s automatskom detekcijom do 10 različitih tipova mostova

 

Grafički plan kabela

 

Mogučnost različnog numeriranja žica u funkciji/lokaciji

 

Lista dijelova sortirana po funkciji/lokaciji

 

Lista ožičenja

 

Automatsko povezivanje elemenata 

 

 

Crtanje ortogonalnih x-polnih žica

 

 

Krosreferentni navigator (ide na) s funkcijom označavanja (dolazi od)

 

 

Uprvljanje smjeri žica

 

 

Navigacija iz baza na sheme

 

 

Uređivač baze za strukturiranu funkciju/lokaciju/proizvod

 

 

PLC operandi se automatski označavaju u nekoliko raspoloživih formata+ uvoz PLC podataka u Microsoft Excel® formatu

 

 

Automatsko generiranje imena kabela

 

 

Uređivanje strukture projekta, što omogućuje korisnički definirane grafičke popise i baze

 

 

Korisnički definirani popisi i komponente

 

 

Konfiguracija sabirnica

 

 

Slobodno podesivi parametri signala

 

 

Izmjena sastavnice kroz cijeli projekt ili dio projekta

 

 

Kopiranje više stranica odjednom

 

 

Kopiranje svih listova s određenom funkcijom u novi projekt

 

 

Napredni uređivači baza (izmjena više stavaka odjednom)

 

 

Renumeriranje cijelih priključnih nizova

 

 

Umetanje komponenata/stezaljki koje nisu u projektu putem popisa

 

 

Priključni plan s grafikom ili EMC i Zemlja potencijalima i slika priključnog plana

 

 

Grafički prikaz povezivanja kabela, stezaljki i komponenata

 

Shema strukturiranja komponenata

 

 

Sortiranje kabela i žica u skladu s funkcijom/lokacijom

 

 

Potraži i zamijeni simbol kroz cijeli projekt

 

 

Integriran uređivač za izradu popisa i naljepnica (List And Label)

 

 

Usporeda Workspace okruženja