Za dosego boljšega delovanja ta stran uporablja piškotke.

Ali se strinjate z njihovo uporabo?

Strinjam se
 SEE Electrica ExpertSEE Electrical

SEE Electrical predstavitev

SEE Electrical Basic, Standard in Advanced primerjava

(Ergonomija in zmogljivost)

Inovativno in vsestransko orodje je prilagojeno za pripravo elektrotehniške dokumentacije, saj že v osnovi ponuja avtomatizirane procese načrtovanja, ki omogočajo samodejno izdelavo popisov materiala, kablov, grafičnih spončnih načrtov, predračuna, nalepk in še mnogo drugih funkcij, ki olajšajo projektiranje. V svojih podatkovnih knjižnicah vsebuje preko 90% vseh elektrotehničnih simbolov in knjižnice tehničnih karakteristik različnih proizvajalcev opreme. V okviru veljavnega vzdrževanja naša ekipa nudi kakovostno in hitro tehnično pomoč, nadgradnje novih verzij in medverzij programa preko interneta ter dostop do vsebin, kot so: dodatni elektrotehniški simboli, dodatne knjižice tehničnih karakteristik, standardni diagrami, …)

 

Preko različnih programskih funkcij je omogočena zelo hitra integracija projektantskega znanja v končni proizvod. Osnovne značilnosti programa so:

 

 • Načrtovanje eno in tripolnih vezalnih shem v ENERGETIKI, AVTOMATIZACIJI, INDUSTRIJI, VZDRŽEVANJU, …

 • Vgrajena knjižica simbolov po najnovejših IEC standardih

 • Vgrajena knjižica tehničnih karakteristik različnih proizvajalcev

 • Možnost izdelava lastnih simbolov, makrojev in knjižic tehničnih podatkov

 • Sistem označevanja in strukturiranja projekta po standardu ISO/IEC/EN 81346

 • Samodejno številčenje komponent, potencialov, vodnikov, kablov, sponk, …

 • Sprememba grafičnih simbolov »komponent« ali podatkov skozi projekt

 • Preverjanje skladnosti sheme (check double naming, overbooked contacts, PLC Connections, ...)

 • Samodejna izdelava kabelskih povezav in kontrola zasedenosti žic

 • Samodejna izdelava različnih seznamov (priključni načrt, seznam kablov, seznam sponk, seznam ožičenja, seznam komponent, PLC seznam, predračun projekta, .… )

 • Asociativno risanje, dimenzioniranje in ostale standardne CAD funkcije

 • Kompatibilnost z CAD programi (uvoz/izvoz več dokumentov hkrati „DXF, DWG,DXB“)

 • Autodiagraming (avtomatsko generiranje tipskih shem)

 

 

 

Funkcionalnosti ki jih nudi SEE Electrical

Basic

Standard

Advanced

Projektno vodenje

Seznami v realnem času: ( komponent,delov,vodnikov,
kablov,žil kablov,krmilnikov,dokumentov,...)

Filtriranje/sortiranje v seznamih

Več knjižic simbolov (vključno po IEC) z grafičnim predogledom, grupiranjem in sortiranjem simbolov

Izdelava lastnih simbolov in risarskih makrojev

Samodejno označevanje elementov in navzkrižno sklicevanje v realnem času

Sprotno preverjanje povezav in odprtih kontaktov

Zaklepanje imen komponent, sponk in vodnikov

Grafično definiranje kabla –vključitev uporabniško določenih simbolov

Izdelava lastnih projektnih predlog

Dvosmerna kompatibilnost z ostalimi CAD sistemi (DWG, DXF in DXB)

Microsoft ActiveX® vmesnik

Uvoz rasterskih slik (JPG, BMP, PCX...)

Kopiranje skupin simbolov med projekti

Upravljanje z več odprtimi projekti hkrati

Prilagodljivo delovno okolje

Standardna CAD risarska orodja

Funkcije za kotiranje

Podpora povezavam (hyperlink) na grafiki

Funkcionalnost za vnos komentarjev

512 razpoložljivih ravnin (layer-ji)

Samodejna izdelava varnostnih kopij

Izvoz v Enhanced Metafile Format in XML

Izvažanje oznak za Weidmuller, Wago in Phoenix Contact tiskalnike

Baza produktov (baza proizvajalcev)

 

Uvoz/izvoz tehničnih podatkov (ECAD, xls, XML)

 

Prikaz tipskih informacij na komponentah

 

Podpora iskanju komponent z ustreznim številom kontaktov za tuljave in komponent s pomožnimi kontakti

 

Zrcala kontaktov (grafična predstavitev kontaktov)

 

Samodejno številčenje tuljav in komponent z dodatnimi kontakti

 

Podpora samodejnemu preštevilčenju kontaktov

 

Preverjanje prezasedenosti kontaktov

 

Zaključevanje komponetn kot so tuljave, večnivojske sponke, konektorji, …

 

Upravljanje s kabli (baza tipov kablov)

 

Upravljanje z večnivojskimi sponkami, upravljanje s konektorji

 

PLC I/O upravljanje

 

Organizacija projekta z mapami

 

Upravljanje Funkcije/Lokacije + grafični okviri za Funkcijo/Lokacijo (=/+)

 

Grafično upravljanje s štirimi preddefiniranimi signali/vodniki z različnimi formati

 

Prikaz in urejanje usmerjenosti vodnikov (povezav)

 

Uporabniško definirane metode označevanja vseh simbolov in referenc

 

Preštevilčenje celotnih spončnih letev in kablov

 

Poišči in zamenjaj tekst skozi celoten projekt

 

Vstavljanje/Brisanje praznih strani

 

Preverjanje podvojenih imen

 

Urejevalniki database seznamov (urejanje posameznih elementov)

 

Grafični spončni načrt z 20 različnimi tipi mostičkov

 

Grafični načrt kablov

 

Seznam delov sortiran po Funkciji/Lokaciji

 

Omogočeno različno številčenje vodnikov v funkciji/lokaciji projekta

 

Seznam ožičenja

 

Samodejno povezovanje elementov (Autoconnect)

 

 

Risanje orthogonalnih x-polnih vodnikov

 

 

Upravljanje smeri vodnikov

 

 

Kros-referenčni navigator (gre iz) s funkcijo označevanja (pride od)

 

 

Navigacija iz database seznamov na shemo

 

 

Urejevalnik baze za strukturiranje funkcije/lokacije/proizvoda

 

 

PLC operandi se samodejno naslavljajo v različnih formatih
+ uvoz PLC podatkov preko Microsoft Excel® formata

 

Samodejno generiranje imena kabla

 

 

Urejanje strukture projekta, kar omogoča uporabniško definirane grafične in database sezname

 

 

Uporabniško definirani atributi seznamov in komponent

 

 

Konfiguracija večžilnih povezav

 

 

Prosto nastavljive lasnosti signalov/vodnikov/povezav

 

 

Zamenjava predloge delovne strani skozi celoten projekt

 

 

Kopiranje več strani v enem koraku

 

 

Kopiranje vseh listov z določeno funkcijo/lokacijo/indeksom v novi projekt

 

 

Napredni urejevalniki database seznamov (posodobitev več elementov hkrati)

 

 

Preštevilčenje celotne spončne letve

 

 

Vstavljanje komponent/sponk/kablov (ki jih ni v načrtu) preko posebnega seznama

 

 

Spončni načrt z grafiko z EMC in ozemljitvenim potencialom in terminal row priključni načrt

 

 

Spončni načrt z grafiko in spončni načrt (element, sponka,
kabelska žila, kabel, kabelska žila, sponka, element)

 

Seznam grafičnih simbolov uporabljenih v projektu

 

 

Sortiranje kablov in vodnikov v skladu z funkcijo/lokacijo

 

 

Poišči in zamenjaj simbol skozi cel projekt

 

 

Integriran urejevalnik za izdelavo seznamov in nalepk (List and Label)

 

 

Primerjava Workspace okolij