IB-CADDY Shërbimet

Mirëmbjatje vjetore programit

  • Leje përdorimi pa pagesë për versionet e reja të SEE Electrical
  • Leje përdorimi pa pagesë për përditësimet (midis versioneve) në internet
  • Mbështetje teknike pa pagesë me e-mail, telefon,…
  • Perdorim pa pagesë të mbështetjes teknike “on line” me TeamViewer – ndihmë në largësi

Shërbime

  • IB-CADDY ofron përshtatje të një projekti, duke këshilluar për kërkesat specifike

Trajnime

  • IB-CADDY ofron një larmi të gjerë të kurseve të trajnimit (Zyrat tona janë të pajisura plotësisht me një dhomë trajnimi)
  • Ju gjithashtu mund të përfitoni nga trajnimi në vend ose të keni një seancë të personalizuar të krijuar për t'iu përshtatur kërkesave specifike.
  • Ne gjithashtu kemi filluar trajnime në internet.